Příměstské tábory a kroužky

Podzimní prázdniny

V období podzimních prázdnin jsme pro Vás připravily opět zajímavý dvoudenní program u koní. Kurz bude zaměřen na zlepšení jezdeckých dovedností a péče o zvířátka na ranči.
Více informací »

Jezdecký kroužek

Pro děti bude připraven program, který zajistí bližší kontakt se zvířaty a přírodou kolem nich. Dojde k seznámení se základní problematikou spojenou s jezdectvím, péčí o koně a chodem ranče.
Více informací »


Jarní prázdniny u koní

Kurz bude zaměřen na zlepšení jezdeckých dovedností a péče o zvířátka na ranči. Pro děti bude připravena celotýdenní zážitková hra plná dobrodružství.

Více informací »

Příměstské tábory

Hlavní náplní tábora bude péče o místní koně a další zvířátka, která bydlí na ranči. Jízda na koních bude probíhat každý den, ať už formou výcviku, vyjížděk nebo soutěží.
Více informací »