Příměstské tábory a kroužky

Příměstské tábory

Hlavní náplní tábora bude péče o místní koně a další zvířátka, která bydlí na ranči. Jízda na koních bude probíhat každý den, ať už formou výcviku, vyjížděk nebo soutěží.
Více informací »

Jezdecký kroužek

Pro děti bude připraven program, který zajistí bližší kontakt se zvířaty a přírodou kolem nich. Dojde k seznámení se základní problematikou spojenou s jezdectvím, péčí o koně a chodem ranče.
Více informací »


Mini kroužek pro maminky s dětmi

Pro děti bude připraven zajímavý program, který bude plný zábavy a nových zážitků spojených se zvířaty a přírodou kolem nich.

Více informací »