Ježdění na koni v Brně

Jízda na koni Brno

Jízda na koni v Brně


Vyjížďky do přírody:
Projížďky probíhají na hodných koních po okolních lesích za přítomnosti zkušeného instruktora. Základní délka vyjížďky je 60 minut, po domluvě možno i déle. Vyjížďky se rozdělují podle pokročilosti jezdců na: krokovou vyjížďku (začátečníci - pouze krok), klusovou vyjížďku (mírně pokročilí – krok + klus) a cvalovou vyjížďku (pokročilí – krok + klus + cval). Koně jsou osedláni jak westernovými, tak anglickými sedly. Minimální věk dětí pro účast na takovéto vyjížďce je 7let (většinou jsou takto malé děti vedeni instruktorem buď na vodítku ze země nebo na laně na druhém koni). Do 18let povinná přilba!

Půldenní výlety:
Tento typ výletu je určen pro jezdce jakékoliv pokročilosti. Jedná se o zajímavý zážitek, kdy strávíte půlden v sedle. V polovině výletu je vložena pauza na občerstvení. Délka tohoto typu výletu je cca 4-5 hodin.

Celodenní výlety:
Tento typ výletu je určen převážně pro pokročilé jezdce, jedná se totiž o celý den strávený v sedle. V polovině výletu je vložena přestávka na občerstvení, možno zařídit i více přestávek. Délka tohoto typu výletu je cca 8-9 hodin.

Vícedenní výlety:
Perfektní zážitek pro zkušené jezdce. Délka výletu je na domluvě s klientem, většinou se jedná o dvoudenní výlety, ale lze se domluvit i na delší variantě. Doba strávená v sedle je závislá na délce výletu a na naplánované trase a samozřejmě i pokročilosti jezdců. Bývá zamluveno/zajištěno ubytování po domluvě s klientem.

Vodění dětí:
Jízdy pro děti probíhají buď v ohraničeném prostoru na jízdárně nebo po okolních lesích. Základní délka jízdy je 15 minut, lze se však domluvit i na delší jízdě. U vodění malých dětí jsou vždy přítomni rodiče, u větších dětí nad 7 let již není nutné, aby rodič jízdu absolvoval s námi.

Výcvik na jízdárně:
Lekce probíhají v ohraničeném prostoru, v obdélníku 20x40m pod dohledem zkušeného instruktora. Lekce jsou zaměřeny především na správný sed jezdce, přesné vedení koně ve všech chodech a korektní pobídky. Ve skupině může být více koní a instruktor rozděluje svoji pozornost mezi všechny jezdce.

Individuální výcvik na jízdárně:
Lekce probíhají v ohraničeném prostoru, v obdelníku 20x40m pod dohledem zkušeného cvičitele. Lekce jsou zaměřeny především na správný sed jezdce, přesné vedení koně ve všech chodech a korektní pobídky. Podle zkušeností jezdce pak cvičitel může pracovat na lepším přilnutí, náročnějších drezurních cvicích, skokové gymnastice, atd... V hodině je vždy pouze jeden kůň a cvičitel, který se věnuje pouze Vám.

Výcvik na jízdárně v dámském sedle:
Lekce probíhají v ohraničeném prostoru, v obdelníku 20x40m pod dohledem zkušeného cvičitele. Výcvik probíhá v dámském sedle od špičkového českého sedláře Daniela Ramíka. Kůň je dobře vycvičen pro jízdu s dámou. Lekce jsou individuální – tzn. cvičitelka + jezdkyně. Jezdí se pouze 45min z důvodu vysoké náročnosti pro jezdkyni i koně.

Projížďka v dámském sedle:
Vyjížďka se koná na hodném, vycvičeném koni pro jízdu s dámským sedlem. Jedná se o kvalitní, bezpečné dámské sedlo, které umožňuje i náročnou jízdu v terénu. Vyjížďka probíhá po okolních lesích. Náročnost vyjížďky se přizpůsobuje jezdkyni v DS. Se zkušenou jezdkyní je možné absolvovat i nějaký ten terénní skok.